وظایف دفاتر اسناد رسمی در رابطه با اسناد مالکیت تعارض چیست ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? دفاتر اسناد رسمی پس از اطلاع از صدور سند مالکیت معارض حق ندارند معاملات مربوط به مورد آن سند را ثبت نمایند در صورت تخلف و ثبت این قبیل معاملات انفصال از شغل سردفتری محکوم خواهند شد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند