چه کسانی می توانند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند و به چه صورت است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? صادر کننده چک ، یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها ، و به صورت کتبی می باشد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند