کدام اسناد نسبت به طرفین و قائم مقام آنان و چه اسنادی علاوه بر آن نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? طبق ماده ۷۱ قانون ثبت در این خصوص اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند