گواهی عدم حضور

30/11/1398
۰ نظر
گواهی عدم حضور

زمانیکه طرفین یک معامله در دفاتر مشاور املاک قراردادی را میان خود می نویسند، تاریخی را به عنوان انتقال سند رسمی معین خواهند کرد. حال اگر یکی از طرفین نسبت به حضور در دفتر خانه و در تاریخ مذکور اقدام نکند. طرف دیگر می تواند درخواست کتبی کرده و این گواهی از سوی سردفتر در خصوص علت عدم انجام معامله صادر می شود.

این گواهی ها به دو شکل انجام می پذیرد. از طرف خریدار و با حضور ایشان در دفتر اسناد رسمی علیه فروشنده و از طرف فروشنده و باحضور ایشان در دفتر اسناد رسمی علیه خریدار :

خریدار چه مدارکی باید در دست داشته باشد؟

۱.قولنامه حال رسمی یا عادی، به شکلی که دارای امضا هر دو طرف باشد.
۲.شناسنامه وکارت ملی
۳.خریدار باید چک بانکی در وجه خود به میزان الباقی ارزش معامله که در متن قرارداد ذکر شده است تهیه کرده. و همراه خود به جهت ارایه به دفترخانه داشته باشد.

فروشنده چه مدارکی باید در دست داشته باشد؟

۱.تمامی مدارکی که جهت تنظیم سند و انتقال قطعی آن ضروری است.
۲.استعلام بند( ز) مبنی بر عدم بازداشت از اداره ثبت.
۳.شناسنامه وکارت ملی.
۴.سند مالکیت.
۵. قولنامه حال رسمی یا عادی، به شکلی که دارای امضا هر دو طرف باشد.
۶.بنچاق
۷.پایان کار
۸.مفاصا حساب دارایی
۹.مفاصا حساب نوسازی از شهرداری

گواهی عدم حضور به چه کاری می آید؟

از نظر قانون رسیدگی به تمامی دعاوی که در آنها صحبت بر سر ضرر و زیان است. و همچنین صدور احکام الزام به تنظیم سند با استفاده از گواهی عدم حضور امکان پذیر خواهد بود. بر اساس این گواهی نامه هر یک از طرفین می توانند صحت ادعای خود را ثابت کنند. یادتان باشد زمانیکه طرف مقابل از انجام تعهدات خود که در قرار داد نوشته شده شانه خالی کرد. خصوصا در مورد انتقال سند حتما گواهی عدم حضور در دفترخانه تهیه کنید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند