محاسبه کمیسیون معاملات املاک

نوع معامله را مشخص کرده و پس از پر کردن مقادیر روی دکمه محاسبه کلیک کنید


خرید و فروش

رهن و اجاره


قیمت مورد معامله (تومان) :

کمیسیون

غیر قانونی


0 تومان

کمیسیون طبق

تعرفه اتحادیه


0 تومان

حدود کمیسیون

دریافتی توسط ما


0 تومان

توجه: اعداد محاسبه شده در بالا سهم هر طرف می باشد که باید به صورت مجزا پرداخت شود

توجه: در محاسبات فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم لحاظ گردیده است

هشدار: مراقب باشید به هیچ عنوان هیچ یک از طرفین بیشتر از تعرفه اتحادیه (کادر آبی) پرداخت ننمایند و در صورت دریافت بیش از آن می توانید نسبت به شکایت اقدام نمایید

نکته: تعرفه حدودی املاک فرزین در کادر سبز نمایش داده شده است

توجه: نحوه محاسبه کمیسیون املاک طبق تعرفه مصوب کمیسیون نظارت شهرستان دماوند در عکس زیر ضمیمه شده است