زمین آفتاب مرا گیلاوند

ویژه
از 1 میلیادر 200 میلیون تومان تا 3 میلیارد 800 میلیون تومان

بررسی اجمالی

🏫 زمین آفتاب مرا فاز ۳

کاربری : ویلایی

سند: فیش واگذاری

💵 قیمت فروش:از ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان

📍 محدوده دماوند گیلاوند انتهای خیابان سپاه

📏 مساحت: ۳۰۸ متر مربع

💡 واگذاری به صورت فیش

لیست زمین های موجود آفتاب مرا فاز ۳ :

📏 ۳۰۸ متری قطعه : ۲۶x 💵 قیمت : ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۶۵

📏 ۳۰۸ متری قطعه : ۵۵x 💵 قیمت : ۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۳۸۸

🏫 زمین آفتاب مرا فاز ۲

کاربری : ویلایی

سند: قطعی

💵 قیمت فروش: از ۱ میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان

📍 محدوده دماوند گیلاوند انتهای خیابان سپاه

📏 مساحت: ۳۰۸ متر مربع

💡 واگذاری زمین با سند قطعی ؛ شماره قطعه مشخص شده

لیست زمین های موجود آفتاب مرا فاز ۲ :

📏 ۳۰۸ متری دور دیوار  💵 قیمت : ۲ میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۶۸

📏 ۳۰۸ متری قطعه : ۱۷۲x 💵 قیمت : ۱ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۹۶

📏 ۳۰۸ متری قطعه : ۳۷۶x 💵 قیمت : ۱ میلیارد ۴۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۳۳۴

📏 ۳۰۸ متری قطعه : ۱۶۰x 💵 قیمت : ۱ میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۴۳۳

🏫 زمین آفتاب مرا فاز ۱

کاربری : ویلایی

سند: قطعی

💵 قیمت فروش: از ۱ میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان تا ۳ میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان

📍 محدوده دماوند گیلاوند انتهای خیابان سپاه

📏 مساحت: ۵۰۰ متر مربع

💡 واگذاری زمین با سند قطعی ؛ شماره قطعه مشخص شده

لیست زمین های موجود آفتاب مرا فاز ۱ :

📏 ۴۸۰ متری خیابان ۱۳ 💵 قیمت : ۳ میلیارد تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۳۹

 

شماره تماس : ۰۲۱۷۶۳۳۴۱۶۶

معرفی مناطق گیلاوند 

جزئیات

  • قیمت فروش (تومان):
    از 1 میلیادر 200 میلیون تومان تا 3 میلیارد 800 میلیون تومان
  • دسته بندی:

اولین نفر برای بررسی باشید “زمین آفتاب مرا گیلاوند”

املاک مشابه