زمین جیلارد نو

ویژه
از 1,000,000,000 تا 2,400,000,000 تومان

بررسی اجمالی

🏫 زمین جیلارد نو
فروش
کاربری : مسکونی
📍 محدوده دماوند گیلاوند جیلارد نو

لیست قطعه زمین های موجود در جیلارد نو :

قطعه : ۷۵۸ 📏 سند: شش دانگ📏  ۱۷۶ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد تومان 🏠 کد ملک: ۳۱۳۱

قطعه : ۱۱۷۶📏 سند: شش دانگ📏  ۳۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۱۷۱

قطعه : ۱۱۲۳📏 سند: زمین شهری📏  ۳۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۰۲

قطعه : ۱۲۱۷📏 سند: زمین شهری📏  ۳۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۳۵۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۳۱

قطعه : ۴۸۸📏 سند: شش دانگ📏  ۲۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۲۵۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۴۴

قطعه : ۷۹۸📏 سند: شش دانگ📏  ۱۷۶ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۱۵۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۴۴.۱

قطعه : ۷۵۸📏 سند: شش دانگ📏  ۱۷۶ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۱۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۴۶

قطعه : ۶۴۹📏 سند: شش دانگ📏  ۲۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۶۶

قطعه : ۱۳۱📏 سند: شش دانگ📏  ۳۰۰ متر
💵 قیمت : ۲ میلیارد ۴۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۷۷

قطعه : ۳۰۵📏 سند: شش دانگ📏  ۳۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۲۸۸

قطعه : ۹۳۱📏 سند: شش دانگ📏  ۲۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۱۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۳۰۲

قطعه : ۹۰۳📏 سند: شش دانگ📏  ۲۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۳۰۳

قطعه : ۱۹۸📏 سند: شش دانگ📏  ۲۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۳۰۴

قطعه : ۳۸۱📏 سند: شش دانگ📏  ۲۰۰ متر
💵 قیمت : ۱ میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان 🏠 کد ملک: ۳۳۰۵

شماره تماس : ۰۲۱۷۶۳۳۴۱۶۶

معرفی و قیمت مناطق گیلاوند

جزئیات

  • مساحت زمین (متر مربع):
    176 , 200 , 300 متر
  • قیمت فروش (تومان):
    از 1,000,000,000 تا 2,400,000,000 تومان
  • دسته بندی:

اولین نفر برای بررسی باشید “زمین جیلارد نو”