فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 85 متری فول امکانات خام مسیح دانشوری

دماوند گیلاوند مسیح دانشوری

575,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر
575,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر

آپارتمان 130 متری تک واحدی محک

دماوند گیلاوند محک گلبرگ

55,000,000 تومان / ودیعه ؛ 2.000.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 130 متر
55,000,000 تومان / ودیعه ؛ 2.000.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 130 متر

آپارتمان 75 متری با پارکینگ بلوار بعثت

دماوند گیلاوند بلوار بعثت

55,000,000 تومان / ودیعه ؛ 800.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 72 متر
55,000,000 تومان / ودیعه ؛ 800.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 72 متر

آپارتمان 130 متری ط1 محک

دماوند گیلاوند محک گلبرگ

50,000,000 تومان / ودیعه ؛ 2.200.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 130 متر
50,000,000 تومان / ودیعه ؛ 2.200.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 130 متر

مهر فرهنگیان آسانسور دار 95 متری ط4

دماوند گیلاوند مسکن مهر فرهنگیان

75,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
2 اتاق 95 متر
75,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
2 اتاق 95 متر

آپارتمان نوساز کلید نخورده 120 متری محک نصر

دماوند گیلاوند ولیعصر شمالی نصر

170,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
2 اتاق 120 متر
170,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
2 اتاق 120 متر

آپارتمان 95 متری با آسانسور مسکن مهر

دماوند گیلاوند مسکن مهر مهر1

40,000,000 تومان / ودیعه ؛ 700.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 95 متر
40,000,000 تومان / ودیعه ؛ 700.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 95 متر

آپارتمان 92 متری نوساز فول امکانات دمادشت

دماوند گیلاوند دمادشت میدان گلها جعفر محمدیان

100,000,000 تومان / ودیعه ؛ 3.000.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 92 متر
100,000,000 تومان / ودیعه ؛ 3.000.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 92 متر

آپارتمان 139 متری 3خواب محک

دماوند گیلاوند محک پویش

1,500,000,000 تومان
3 اتاق 139 متر
1,500,000,000 تومان
3 اتاق 139 متر

آپارتمان 126 متری فول امکانات محک

دماوند گیلاوند محک گلبرگ

1,512,000,000 تومان
3 اتاق 126 متر
1,512,000,000 تومان
3 اتاق 126 متر

آپارتمان 85 متری نوساز فول امکانات مسیح دانشوری

دماوند گیلاوند مسکن مهر مسیح دانشوری

85,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
2 اتاق 85 متر
85,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
2 اتاق 85 متر

آپارتمان فول امکانات 105 متری دمادشت

گیلاوند دمادشت میدان گلها جعفر محمدیان

2,000,000,000 تومان
2 اتاق 105 متر
2,000,000,000 تومان
2 اتاق 105 متر
1 2 3