فیلتر کردن
مرتب بر اساس

دربستی دمادشت 1000متری

گیلاوند دمادشت نیلوفر

400,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
3 اتاق 170 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
3 اتاق 170 متر

مهر عادل گاز 78 متر طبقه همکف

گیلاوند مسکن مهر عادل گاز

30,000,000 تومان / ودیعه ؛ 900.000 تومان اچاره ماهیانه
2 اتاق 78 متر
30,000,000 تومان / ودیعه ؛ 900.000 تومان اچاره ماهیانه
2 اتاق 78 متر

آپارتمان 92 متری بازسازی شده زنبق

گیلاوند بلوار بهشتی زنبق

610,000,000 تومان
2 اتاق 92 متر
610,000,000 تومان
2 اتاق 92 متر

آپارتمان پیمانیر کامل بازسازی

گیلاوند مسکن مهر پیمانیر

330,000,000 تومان
2 اتاق 80 متر
330,000,000 تومان
2 اتاق 80 متر

خیابان سپاه (9دی) 75متری بازسازی

گیلاوند خیابان سپاه

80,000,000 تومان / رهن کامل
1 اتاق 1 خواب مستر 75 متر
80,000,000 تومان / رهن کامل
1 اتاق 1 خواب مستر 75 متر

آپارتمان 71متری محک نیایش نورگیر

گیلاوند محک فرهنگیان۱ دانش

580,000,000 تومان
2 اتاق 71 متر
580,000,000 تومان
2 اتاق 71 متر

آپارتمان شهرک مهتاب پارکینگ و انباری

گیلاوند بلوار شاهد شهرک مهتاب

40,000,000 تومان / ودیعه ؛ 1.000.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 77 متر
40,000,000 تومان / ودیعه ؛ 1.000.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 77 متر

آپارتمان صنایع دفاع با پارکینگ

آپارتمان صنایع دفاع با پارکینگ

70,000,000 تومان / ودیعه ؛ 300.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 85 متر
70,000,000 تومان / ودیعه ؛ 300.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 85 متر

آپارتمان صنایع دفاع ط6 نورگیر

گیلاوند بلوار بعثت صنایع دفاع

30,000,000 تومان / ودیعه ؛ 1.100.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 85 متر
30,000,000 تومان / ودیعه ؛ 1.100.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 85 متر

آپارتمان 135 متری قائم فول امکانات

گیلاوند دمادشت قائم

250,000,000 تومان / رهن کامل قابل تبدیل
2 اتاق 135 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل قابل تبدیل
2 اتاق 135 متر

آپارتمان 90 متری بلوار بعثت

گیلاوند بلوار بعثت

55,000,000 تومان / ودیعه ؛ 800.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 90 متر
55,000,000 تومان / ودیعه ؛ 800.000 تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 90 متر

آپارتمان 85 متری صنایع دفاع

گیلاوند بلوار بعثت صنایع دفاع

75,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 85 متر
75,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 85 متر
1 2