فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانه باغ قدیمی احمد آباد 2231 متری

دماوند احمد آباد

29,000,000,000 تومان
5 اتاق 530 متر
29,000,000,000 تومان
5 اتاق 530 متر

دو طبقه دربستی 190 متر ولیعصر جنوبی

گیلاوند ولیعصر جنوبی لاله

130,000,000 تومان / ودیعه ؛ 3.000.000 اجاره ماهیانه ؛ قابل تبدیل
3 اتاق 190 متر
130,000,000 تومان / ودیعه ؛ 3.000.000 اجاره ماهیانه ؛ قابل تبدیل
3 اتاق 190 متر

3 طبقه دربستی یکجا فروشی محک

گیلاوند محک یادگار امام یاسر

3,350,000,000 تومان
6 اتاق 303 متر
3,350,000,000 تومان
6 اتاق 303 متر

دربستی 700 متری فرامه

دماوند فرامه

10,000,000,000 تومان
7 اتاق 340 متر
10,000,000,000 تومان
7 اتاق 340 متر

دربستی باغ ویلایی تمیسیان

دماوند تمیسیان

550,000,000 تومان
2 اتاق 100 متر
550,000,000 تومان
2 اتاق 100 متر

138 متر دربستی محله درویش

دماوند محله درویش

1,400,000,000 تومان
2 اتاق 90 متر
1,400,000,000 تومان
2 اتاق 90 متر

1000 متری دربستی خیابان سپاه

گیلاوند خیابان سپاه

500,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
400 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
400 متر

دو طبقه دربستی دماوند خیابان فرهنگ

دماوند خیابان فرهنگ

450,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
4 اتاق 300 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل ؛ قابل تبدیل
4 اتاق 300 متر