فیلتر کردن
مرتب بر اساس

واحد اداری 100 متری دمادشت

گیلاوند دمادشت کلانتری

1,400,000,000 تومان
2 اتاق
1,400,000,000 تومان
2 اتاق

مغازه 73 متری بلوار بعثت

گیلاوند بلوار بعثت

3,675,000,000 تومان
3,675,000,000 تومان

مغازه 17 متری باهنر سرقفلی

گیلاوند بلوار باهنر شمشاد

450,000,000 تومان
450,000,000 تومان

17 متر مغازه داخل پاساژ گلستان

گیلاوند بلوار بهشتی پاساژ گلستان

10,000,000 تومان / ودیعه ؛ 1.500.000 اجاره ماهیانه
10,000,000 تومان / ودیعه ؛ 1.500.000 اجاره ماهیانه

واحد اداری پاساژ گلستان

گیلاوند بلوار بهشتی پاساژ گلستان

800,000,000 تومان
800,000,000 تومان

مغازه داخل پاساژ گلستان با پارکینگ

گیلاوند بلوار بهشتی پاساژ گلستان

680,000,000 تومان
680,000,000 تومان

مغازه 50 متری بر بلوار بعثت

گیلاوند بلوار بعثت

10,000,000 تومان / ودیعه ؛ 2.300.000 تومان اجاره ماهیانه
10,000,000 تومان / ودیعه ؛ 2.300.000 تومان اجاره ماهیانه

مغازه 50متری بلوار بهشتی

گیلاوند بلوار بهشتی جیلارد

30,000,000 تومان / ودیعه ؛ 3.500.000 تومان اجاره ماهیانه
30,000,000 تومان / ودیعه ؛ 3.500.000 تومان اجاره ماهیانه

مغازه 30 متری محدوده فرهنگ سرا کوثر

دماوند خیابان فرهنگ

20,000,000 تومان / ودیعه ، 1.400.000 تومان اجاره ماهیانه
20,000,000 تومان / ودیعه ، 1.400.000 تومان اجاره ماهیانه

سوپرمارکت فعال مسکن مهر

گیلاوند مسکن مهر

15,000,000 تومان / ودیعه ، 800.000 تومان اجاره ماهیانه
15,000,000 تومان / ودیعه ، 800.000 تومان اجاره ماهیانه

75 متر مغازه با سرویس و بالکن

گیلاوند محک بهار

15,000,000 تومان / ودیعه ، 1.200.000 تومان اجاره ماهیانه
15,000,000 تومان / ودیعه ، 1.200.000 تومان اجاره ماهیانه

بهار 74متر تجاری

گیلاوند محک بهار

1,500,000,000 تومان
1,500,000,000 تومان
1 2