فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 هفته

زمین 160 متری فاز1 آبسرد

آبسرد فاز1

500,000,000 تومان
500,000,000 تومان

زمین تجاری 50 متری جنب اداره ثبت

گیلاوند بلوار بهشتی پرستو

1,350,000,000 تومان
1,350,000,000 تومان

زمین ویلایی 800 متر شلمبه

گیلاوند شلمبه

3,280,000,000 تومان
3,280,000,000 تومان

زمین 1000 متری خیابان سپاه

گیلاوند خیابان سپاه

6,300,000,000 تومان
6,300,000,000 تومان

زمین 500 متری کالدشت پایین

گیلاوند کالدشت پایین

250,000,000 تومان
250,000,000 تومان

زمین 17 هکتاری آرو کشاورزی

آرو

51,000,000,000 تومان
51,000,000,000 تومان

فیش زمین واگذاری فرهنگیان اصطلک

گیلاوند اصطلک

60,000,000 تومان
60,000,000 تومان

چشمه اعلا 720 متر زمین مسکونی

دماوند چشمه اعلا

3,600,000,000 تومان
3,600,000,000 تومان

جیلاردنو سند شش دانگ 170 متری

گیلاوند جیلارد نو

520,000,000 تومان
520,000,000 تومان

فیش زمین نیرو انتظامی 150متری

گیلاوند محک یادگار امام کوی ولایت

145,000,000 تومان
145,000,000 تومان

فیش زمین نیرو انتظامی 100 متری

گیلاوند محک یادگار امام کوی ولایت

100,000,000 تومان
100,000,000 تومان

زمین کالدشت 700 متر داخل بافت

گیلاوند کالدشت پایین

1,400,000,000 تومان
1,400,000,000 تومان
1 2